สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Orphanage Need/ สิงที่ต้องการ

 

สิงทีสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ต้องการ

1.  อาหารเพราะเด็กกินอาหารวันละสามื่อ เราต้องการ เช่น ข้าว  น้ำมันพืช อาหารแห้ง เช่น ปลากระป่อง ปลาแห้ง มาม่า เพราะอาหารเหล่านี่เด็กๆต้องกินทุกวัน วันละสามมื่อค่ะ

ของใช้ทีเด็กต้องการ เช่น ผ้าอานามัย ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สหบู่ ยาสระผม หวี 

2. นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด  นมสำหรับเด็กอยู่ในวัยเรียน 

3. พวกยาแก้ปวดแก้หวัด แก้ท้องเสีย น้ำเกลือแร่ ( ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ) ก็บริจาคมาได้ค่ะ

4. ช่วยเหลือด้านการศึกษา ทุนการศึกษา

 5. เสื่อผ้าที่เหลื่อใช้จากทุกท่านก็บริจาคมาได้ค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: