สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ไปดูเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คุณแม่ทัศนีย์ คีรีประณีต และคณะผู้เยี่ยมเยียนจากประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแม่ตะวอ อำเภอท่าสองยาง เพื่อไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 และต้องขอขอบคุณทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 ที่นอกจากจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แล้ว ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นกล้านานาชนิดให้แก่แม่ทัศนีย์เพื่อนำกลับมาปลูกที่สถานพักพิงอีกด้วย

ในเมื่อไปดูแล้วกลับมาทำตามเพราะพ่อหลวงท่านสอนให้เราอยู่อย่างพอเพียงค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 1, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: