สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอขอบคุณ คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และเพื่อนๆ

เนื่องจากสถานพักพิงมีการต่อน้ำใช้จากบนภูเขา ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกตลอดฤดู ทำให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ขาดแคลน แต่พอเข้าช่วงหน้าแล้ง บางช่วงบางเดือนน้ำหมด สถานพักพิงก็ไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ เกิดการขาดแคลนน้ำ แม้จะมีผู้บริจาคหรือมีกลุ่มจิตอาสามาสร้างแท็งก์น้ำให้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำภายในสถานพักพิง เนื่องจากมีเด็กจำนวนมาก และบางครั้งมีผู้มาเยี่ยมเยียนแล้วค้างคืนที่สถานพักพิง ก็ต้องมีการเตรียมน้ำใช้ไว้ต้อนรับ คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ ได้มองเห็นว่าการแท็งก์น้ำมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างให้ทันหน้าฝน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแท็งก์น้ำครั้งนี้ขึ้น และได้การสร้างแท็งก์น้ำได้แล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่อยากจะขอขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และเพื่อน ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแท็งก์น้ำแล้ว ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ยังนำสิ่งของจำเป็นมาบริจาคให้กับสถานพักพิงอีกเป็นจำนวนมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 22, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: