สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

20 most inspired Karen women.

The Karen DiasporaLike Page

20 ยอดหญิงแกร่งเชื้อสายกะเหรี่ยง

12346541_1243850508963667_3827440848728214963_n

 

20 most inspired Karen women. 20 ยอดหญิงแกร่งเชื้ยสายกะเหรี่ยง*name correction- 4th row far right "Nan Dah Eh Kler"…

Posted by The Karen Diaspora on Friday, December 11, 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 13, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: