สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ธรรมศาสตร์อาสากับบ้านแม่ทัศนีย์58

ธรรมศาสตร์อาสาจะมาเข้าค้ายที่บ้านแม่ทัศนีย์ทุกปี แต่ละปีจะมีนักศึกษามาร่วมกิจกรรมร่วมกับน้องๆที่บ้านแมทัศนีย์ นักศึกษาธรรมศาสตร์อาสาก็ได้มาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์ เพราะเด็กทีบ้านแม่ทัศนีย์จะเป็นเด็กที่เข้มแข็ง งานอะไรต้องทำได้ทุกอยาง เพราะแม่จะสอนเด็กว่าสิงที่ทำไม่ได้ไม่ต้องมีกับเรา เพราะฉะนั้นเด็กทุคนก็ต้องทำได้

เวลาพี่ๆธรรมศาสตร์มาน้องๆที่บ้านแม่ทัศนีย์ทุกคนก็ดีใจมากเพราะพี่ๆจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้เล่นทำให้ทุกคนมีความสุขมีแต่รอยยิ้มตลอด พี่ๆทุกคนก็จะเป็นกำลังใจเป็แรงใจให้กับน้องๆ

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ขอขอบคุณ อาจารย์ ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฏาธร มากทีได้พานักศึกษามาเข้าค้าย เป็นสิงที่ทำสองฝ่ายได้มาเรียนรู้ชีวีตซึ้งกันและกัน และพูกพันธ์กันและตอนนี่ธรรมศาสตร์และบ้านแม่ทัศนีย์เหมื่อนครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 14, 2016 by in About the children.