สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดการแข่งขันฟุตซอ แม่ตะวอคัพครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15,16 สิงหาคม 2558 สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดการแข่งขันฟุตซอ (แม่ตะวอคัพครั้งที่ 1) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

DSC_7428 DSC_7369 DSC_7416 DSC_7386 DSC_7384 DSC_7658 DSC_7446 DSC_7547 DSC_7833 DSC_7845 DSC_7888 DSC_7875 DSC_8176 DSC_8173 DSC_8175 DSC_8166 DSC_8148 DSC_8170 DSC_8168

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 3. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่บ้านและตำบลในเขตอำเภอท่าสองยาง

 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีใจรักในกีฬาและเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

ผู้ได้รับประโยชน์

เด็ก เยาวชน และประชาชนในหมู่บ้านและตำบลในเขตอำเภอท่าสองยาง

เป้าหมาย

คือ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการรักกีฬาและเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในลำดับต่อๆ ไป

องค์กรที่ร่วมมือ

 1. สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

 3. สถานีตำรวจภูธรแม่เมย

 4. พรสต.ท่าสองยาง

 5. กองร้อยทหารพราน

 6. หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง

 7. ป่าไม้

 8. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 15, 2015 by in About the children.
%d bloggers like this: