สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

วันเด็กแห่งชาติ 2558

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ได้จัดวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558

DSC_1024 DSC_1054 DSC_1082 DSC_1278 DSC_1175 20150111_121031 DSC_1040 DSC_1248 20150111_124012 20150111_130003

การจัดวันเด็กแห่งชาติ ทำให้เด็กมีความสุข ได้กินอีม และได้เล่นกันอย่างมีความสุกมาก ปีนีเป็นปีที่มีควาสุขมาก

คำขวัญวันเด็กปีนี่ ( ความรู้ คู่คุณณธรรม นำสู่อนาคต )

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ จัดงานวันเด้กในครั้งนี่ มีเด็กทั้งหมด 200 คนจะมีเด็กในหมู่บ้ามาร่วมสนุกด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 21, 2015 by in About the children.
%d bloggers like this: