สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

รางวัลสิทธิมนุษยชน ปี 2557

10565288_804505516278341_3522758223966272769_n (1).jpg อันดีใช้ได้

กรรมการสิทธิฯ มอบรางวัลสิทธิมนุษยชน ปี 57  รศ.จุรี -เตือนใจ ดีเทศน์-วัชรินทร์ สื่อมวลชน ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.อิศรา ด้วย จัดงานใหญ่ 12 ธ.ค.นี้

natdanai25111157 (1)

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ ‘ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน’ และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีผลการคัดเลือก ดังนี้

ประเภทรางวัลเกียรติยศ ‘ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน’ จำนวน 3 รางวัล ได้เเก่ 1.รศ.จุรี วิจิตรวาทการ 2.นางเตือนใจ ดีเทศน์ 3.นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

ประเภทรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

-ประเภทบุคคล ประกอบด้วย

บุคคลทั่วไป ได้แก่ 1.นางทัศนีย์ คีรีประณีต ผู้ก่อตั้งสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 2.นายบารมี พานิช บัณฑิตชายแต่งหญิงรับปริญญา 3.นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ คณะทำงานเครือข่ายลุ่มน้ำสาละวิน

DSC_0014 DSC_0031 DSC_0008 DSC_0091 DSC_0087 DSC_0129

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 21, 2015 by in About the children.
%d bloggers like this: