สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Little Girl Name Beauty

แม่นี้มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก เพราะว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิตอีกชีวิตหนึ่งขึ้นมา และเมื่อให้กำเนิดแล้ว แม่ก็ยังคอยเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ด้วยความรักบริสุทธิ์ของแม่นี้เองที่เป็นสาเหตุให้มนุษย์ชาติดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แม่คือผู้ที่ทำให้สัตว์โลกไม่สูญพันธุ์

ถึงแม้ว่า แม่จะรู้ว่าการคลอดลูกแต่ละครั้งจะเป็นช่วงที่เจ็บปวดร่างกายและอันตรายถึงชีวิตที่สุด แต่ด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน จึงทำให้แม้จะเจ็บปวดร่างกายมากเท่าใด หรือแม้จะมีอันตรายถึงชีวิตเพียงไร แม่ย่อมยินดีที่จะให้ลูกน้อยของแม่เกิดขึ้นมา และไม่เพียงเท่านั้น แม่ยังปรารถนาให้ลูกของตนได้เกิดมาด้วยความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ลูกของแม่ได้มีชีวิตอย่างมีความสุขสมบรูณ์

2013-05-18 16.30.222013-09-23 15.23.262013-09-05 15.14.43

ในเวลานี้มีแม่บางคนทีทำให้ชื่อเสียงของแม่มัวหม่องไป โดย แม่ทีขายลูกเห็นเงินสำคัญกว่าลูก ฆ่าลูก ทอดทิ้งลูกไป อยากรู้จริงๆว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไร

2013-05-18 12.25.57 2013-05-18 16.32.24

2013-10-22 12.06.19    วันที่แม่ให้กำเนิดลูก เป็นวันที่แม่เจ็บปวดทรมานที่สุดในชีวิต ในเวลานั้นเหมือนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตาย นาทีนั้น…หากมีเหตุสุดวิสัยที่ต้องเลือกระหว่างชีวิตแม่และลูก แม่ก็ปรารถนาอย่างดีที่สุดที่จะให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไป

แม่เลี้ยงลูกมาสามสิบกว่าปี เลี้ยงทั้งลูกตัวเองและลูกคนอืน ก็ให้ความรักกับเขาทุกคนสอนให้เขารักกันเหมื่อนพีน้องช่วยเหลื่อกันเห็นเข้าโตขึ้นแม่ก็ดีใจมาก ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเลย

เด็กทุกคนจะรักและช่วยเหลือกันดูแลกันแม้แต่น้องคนเล็กทีพีการ หัวเล็กนิดเดียว ขาก็ไม่มีหัวเข่า ตาก็คงจะมองไม่เห็น หูก็ไม่ได้ยินแต่แม่และเด็กทุกคนรักเขามาก หมอบอกว่าน้องอายุไม่ยืนแต่เราก็รักและเป็นห่วงเขาดูและเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ น้องก็น่ารักมากเราดุแลยิ่งนานเราก็ยิ่งผูกพันและไม่อยากให้เน้องเป็นอะไรเลย

อยากรู้จิตใจของแม่ที่ทอดทิ้งลูก ขายลูก ฆ่าลูก พวกนั้นเขาคิดอะไรทำกับลูกแบบนีไดยังไง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 11, 2014 by in About the children.
%d bloggers like this: