สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

น้ำใจจากเมืองไกล

คณะครูนังเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

คณะครูนัดเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม

คณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม

คณะเทศบาลตำบลปากคาด จ. บึงกาฬ

ร้านเพื่อเขียนอำเภอปากคาดและเพื่อน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากคาด

คณะบ้านแบง อ. เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ร้านกระดาษเงิน อ. ปากคาด จ. บึงกาฬ

แม่ขอขอบคุณ คณะครู รักเรียน เทศบาล  ร้านเพื่อน  ธนาคาร  คณะบ้านแบง ร้านกระดาษ ทุกคนที่ส่งน้ำใจทีงดงามมาถึงบ้านแม่ทัศนีย์ เป็นน้ำใจที่ประเสริฐมาก

ห้าป๊ทีพานมาคณะครูนี่ได้มาเยี้ยมแม่ครั้งหนึ่งแล้วแต่เป็นเวลานานแล้วคิดว่าเขาคงไม่มากันแล้วแต่ปีนี่คณะครูนี่ยังไม่ลืมเราเลยยังหาเวลามาเยี้ยมเราอีกแม่นับถือน้ำใจของคณะครูนีมากเลย

แม่ขออวยพรให้ในวันปีใหม่ 2557 นี้

แม่ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังลูกทุกคนและครอบครัว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 7, 2014 by in About the children.
%d bloggers like this: