สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

รวงเท้าจาก Gold City

2013-10-06 13.35.532013-10-06 13.35.32

2013-10-06 13.37.22

2013-09-11 17.54.43

2013-10-06 13.34.582013-10-06 13.37.22                      ขอขอบคุณบริษัท Gold City มาก ที่ได้บริจาครวงเท้านักเรียน

ให้กับเด็กที่ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์  พอโรงเรียนเปิดแม่ก็ไม่ต้องเสียเงินซื่อ

รวงเท้่าอีก แม่ขอขอบคุณบริษัท Gold City มากจริงๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: