สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ตระหนักว่า การดูแลคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กเป็นภาระหน้าที ที่ทุกคนควรรับผิดชอบร่วมกัน และ

ต้องลงมือกันวันนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ขาดสารอาหาร ไม่มีที่อยู่อาศัยขาด

ความรักความอบอุ่น ตลอดจนไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เด็กบางคนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย กลายเป็นเด็กเร่ร่อนเกเร ไม่เคารบนับ

ถือผู้ใหญ่ไม่แกรงกลัวกฎหมายไม่มีมารยาทที่ดีไกลเป็นเด็กขี่เกียดเกิดปัญหาเด็กยากจนไม่อยากทำงานถูกหลอกส่งไปขายแรงงานตามโรงงานหรือถูกล่อลวงไปค้าประเวณี

Advertisements

2 comments on “สถานพักพิงบ้านทัศนีย์จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. mumu panee
  June 23, 2015

  หนูอยากทำงานกับแม่ทัศนีย์ได้ไหมค่ะ

  • tasanee
   June 23, 2015

   หนูช่วยบอกแม่หน่วยนะว่าชือ่อะไรอยู่ที่ไหนทำไหมอยากมาทำงานกับแม่ ช่วยบอกแม่หน่วยนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s