สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

พาเด็กไปทะเล

2013-04-17 16.49.18IMG_1126IMG_1145

IMG_1227IMG_1203IMG_1195

IMG_11912013-04-17 16.47.21IMG_1149

ที่สถานพักพิงบ้าทัศนีย์ จะมีการตกลงกันว่า เวปิดเทมอใหญ่ ใครที่สอบได้ เลขตัวเดียว จะพาไปเทียว บางครั้งจะพาไปที่เชียงใหม่ ไปเทียวสวนสัตว์ สถานพักพิงต้องขอขอบพระคุณเจ้าของสวนสัตว์มากเลย ทีให้เด็กมีโอกาสได้ไปเทียวสวนสัตว์ฟรี แล้วปีนี่มีเพือนอีกคนทีพาเด็กไปเทียวทะเล พาเด็กไปพักอยู่ทีบ้านเขาเป็นโอกาสของเด็ก แม่จะให้กำลังใจเด็กในการเรียน จะให้เด็กตั้งใจเรียน

ที่พาเด็กไปทะเลก็เป็น น้ำใจเหมือนกันครอบครัวของเพื่อนเขามาเทียวหาเด็กบ่อยๆ แล้วเขาก็พาเด็กไปเทียวทะเลทีระยอง นี่ก็เป็นโอกาสและบูญของเด็กเช่นกัน ถ้าไม้มีคนมีน้ำใจก็จะไม้ได้ไปทะเลเพราะแม่เองก็ไม่มีปัญญาทีจะพาเด็กไปเทียวทะเลเลย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 24, 2013 by in About the children.
%d bloggers like this: