สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

น้ำใจที่มีคุณค่า

 

 

ทั้งนี้ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ต้องขอขอบคุณผู้มีใจอันประเสริฐ ผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้บริจาค ช่วย เหลือเด็กที่ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์แห่งนี่ได้มีกินมีสุขภาพร่างกายที่เข็งแรง และมีอนาคตทีอัสดใส่ในวันข้างหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความช่วยเหลื่อและร่วมมือ ร่วมใจจาก ท่านทั้งหลายอีกในอนาคตข้างหน้า

 

 

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ขอส่งความสุขและความปราถนาดีมายังท่านและครอบครัว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้เดชะพระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนเคารพนับถือจงบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 29, 2012 by in About the children.
%d bloggers like this: