สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

To Norway

ดิฉันต้องขอขอบคุณเพื่อนคนนี่จริงๆเขาเป็นคนทีมีจิดใจทีประเสริฐมาก ตั้งแต่เรารู้จักกันมาเขาเห็นว่าดิฉันและลูกๆอยู่กันหยางลำบากในเขาเป็นคนทีมาทำให้การเป็นอยู่ของเราดีขึ้น เขาไม่เคยทอดทิ้งเขาเลย เขาจะหาทางติดต่อกับเพื่อนให้ช่วยเด็ก เขามาช่วยเด็กด้วยความตั้งใจจริงๆ

 

เพื่อนทีชื่อ Lina Ramstad คนนี่เขาเคยบอกกับดิฉันเสมอว่าจะพาไปประเทศเขาสักครั้ง ดิฉันก็คิดว่าเขาคงพูดเล่น แต่ปีนี่่เขากลับไปแล้วเขากลับไปคุยกับครอบครัวให้ช่วยเป็น sponsor พอพ่อแม่เขาไปยื่นหสักทราบเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งจดหมายแล้วให้ดิฉันไปทำ visas พอไปยื่นแล้วก็ได้เลยก็เขาให้ไปเลยบินเดียวด้วยครั้งแรกในชีวิดด้วย

 

การไปเทียว Norway ครั้งนี่เป็นความโชคดีของดิฉันมาก มีเพื่อนทีดีด้วย ไม่ได้ไช้เงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวเลย ครอบครัวของเพื่อนคนนี่ดูแลอย่างเลย เป็นกำไรชีวีตของดิฉันมากเลย แต่ตอนนี่เขามาอยู่ทีเมืองไทยดิฉันก็ต้องทำหน้าที่ดูแลเขาให้ดีเท่าทีจะทำได้

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 23, 2012 by in About the children.
%d bloggers like this: