สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอขอบคุณ

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ตองขอขอบพระคุณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และ คุณสมมาศ ธัญญาวุฒิเลิศ อย่ามาก ที่ให้ทีพักให้กับเราทุกคนในการพาน้องไปหาหมอและพาน้องทีสอบได้ที่หนึ่งได้เลขตัวเดีวได้ไปเที้ยวในครั้งนี่ด้วย ต้องขอขอบพระคุณ คุณสมมาสมากทีให้ที่พักแก่เด็กเป็นทีพักทีหรู่มากทำให้เด็กทุกคนมีความสุขมาก ทำให้เด็กทุกคนได้รู้ว่ายังมีคนอีกมากทีรักและให้โอกาศทีจะได้เปิดหูเปิดตากับเข้าบ้าง

 


 

 

 

 

 

 

 

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ต้องขอขอบพระคุณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อยางมากที่ให้โอกาศแก่เด็กที่ให้เด็กเข้าชมสวนสัตว์ฟรีและได้นั้งรถฟรีอีกด้วย  ทำให้เด็กทุกคนมีความสุขและสนุกมาก เด็กๆทุกคนฟากขอบคุณเจ้าของสวนสัตว์มาก เด็กบอกว่าเพราะเจ้าของสวนสัตว์เป็นคนใจบุญ ถึ่งพวกเขามีโอกาศเข้าชม สวนสัตว์ฟรี

                 

Safe Haven Orphanage  ต้องขอขอบพระคุณ รายการคนค้นฅนอยางมากทีประสาร ทีพัให้ฟรีก เข้าชมสวนสัตว์ฟรี เป็นโอการทีดีให้กับเด็กที่ได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นสิ่งทีไม่เคยเห็น รายการคนค้นฅนเป็นรายการทีให้โอการแก่คนให้กำลังใจแก่คน แม่ขอชมทีมงานทุกคนมากทีทุ้มเทกับงานเพื่องานจะได้ออกมาดี รายกานคนค้นฅน ค้นหาคนทุกที่ไครไม่ไม่รู้ไม่เห็น ได้รู้ได้เห็นการต่อสู้ชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เมือนกัน

ดิฉันและลูกๆทุกคนขอขอบพระคุณ คุณสมมาศมาก ก็ดี เจ้าของสวนสัตว์ก็ดี และรายการคนค้นฅนก็ดี ขอให้สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงบันดาลให้ท่านพร้อมครอบคร้วประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 13, 2012 by in About the children.
%d bloggers like this: