สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Japan Group

 

          

 

 

 

 

 

 

 

I would love to thank  all of the student and the teacher from Japan to visiting the orphanage and take their time to staying with us for a few day make the children are so happy and all the children hope to see you again.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่ ต้องขอขอบคุณลูก Bob และลูกเมมากที่ประสารให้นักเรียนมาเยี่ยมพวกเราในครั้งนี่ด้วย ทำให้เด็กทุกคนมีความสุขมากหวั่งว่าโอกาคหน้าน้กเรียนทุกคนคงจะมาเยี่ยมเราอีก

Dear Machiko and all the students I would love to thank you all to visiting the orphanage and building and playing and make we are all have a fun time but just for a few day after you are gone at the orphanage is quite and hope you are all will visit the orphanage again.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 29, 2012 by in About the children.
%d bloggers like this: