สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

โรงพยาบาลแม่ต้าน


เมื่อวันพฤหัตสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ พยาบาลและเจ้าหน้าทีของ โรงพยาบาลแม่ต้านหลายคนได้มาบริจาคของและได้เลี่ยงอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก ที่ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ เด็กทุกคนได้กินอย่างอิมอร่อยและมีความสุขมาก

สถานพ้กพิงบ้านทัศนีย์ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนทีมีความรักความเมตาเอี้ออารีต่อเด็กทุกคน ทางสถานพักพิงขออวยพรให้ทุกฤคน

ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน สุขภาพแข็งแรงและเปี่ยมด้วยความเบิกบาน
ดุจดั่งมีกระเป๋าแห่งทองคำ ขอให้ฐานะมั่งคั่งร่ำรวย
ขอให้ความฝันที่เธอใฝ่ฝัน กลายเป็นจริงสมดั่งใจปรารถนา
ความเอื้ออาทรที่เธอมักแบ่งปันต่อผุ้อื่นขอให้กลับคืนมาสู่เธอเสมอไป สุขสันต์วันปีใหม่

                               

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 16, 2012 by in About the children.
%d bloggers like this: