สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Thanks to the Donation and the visiton


              

เด็กเวลาได้กินก็มีความสุขมาก ในเมื่อเราเห็นเด็กมีความสุขเราก็จะมีความสุขมากเช่นกัน

      

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 25, 2011 by in About the children.
%d bloggers like this: