สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอขอบคุณ คุณจีรนันท์

ดิฉันต้องขอขอบคุณ คุณ จีรนันท์ มากที่ได้บริจาค มาม่า ขนม และ Milo เด็กทุกคนชอบมาก และทำให้เด็กทุกคนดีใจและมีความสุขมาก ทีได้กินอย่างอิมและอร่อย

    

ดิฉันและลูกๆจึงขอขอบพระคุณ คุณ จีรนันท์และครอบครัวทุกคนที่มี ความรักและความเมตตา ในความอนุเคราะห์ของท่าน และขอให้ความดีที่ท่านทำกับเด็กๆเหล่านี้ได้กินมาม่า ได้กินขนมและมีความสุขมาก ดิฉันและลูกๆจึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ท่านนับถือ ดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บและเก้าหน้าในการงานตลอดไป

ด้วยความนับถือ

    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 19, 2011 by in About the children.
%d bloggers like this: