สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Nice time

on the 10 /10/2011 some studen from USA visiting the orphanage ,and after the children are finish at the church and the asked each other to clamp the mountain and they also asking the visitint to clamp the mountain with them. and some of the children say they have to asked mum clamp the mountain too, and i say i can not clamp and they say i have to and will make me feel good and healthy and my leg will get strong, and some say mum not have clamp mountain for a long time mum much go and i amm not have any choice and don’t want to make them feel not happy and i say i will follow them and they are all happy. every one want to follow but i say can go only the big one and they say if mum can not walk they will carry me if take small can not carry. and then we start went to the mountain.

           

 

          

 

                

หลังจากเราลงจากดอยแล้วเด็กบอกว่าแม่เราไปว่ายน้ำไหมดิฉันก็ไม่เคยทำให้เด็กพิดหวังก็บอกok เด็กก็พาทั้งแม่ทั้งผู้มาเยี้ยมไปเล่นน้ำกันด้วยความสนุก

         

     

หาเลาให้กับตัวเองและลูกด้วยการขึ้นดอยแล้วเล่นน้ำด้วยกัน ความสุขของเราก็คือ ได้ออกไปด้วยกันเล่นด้วยกัน นี่ละนะชีวิตคนบ้านนอก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 13, 2011 by in About the children.
%d bloggers like this: