สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Governor visit

เมื่อวันที่ 28 July 2011 ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มาเยี่ยม สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ทำให้เด็ดทุกคนมีความสุขมาก ผู้ว่าก็เป็นคนรักเด็กมากด้วย

ท่านผู้ว่าก็ได้แจกขนมให้เด็กด้วยตัวเองเลย เด็กมีความสุขมากทีได้รักขนมจากมือท่านผู้ว่าเอง


ท่านผู้ว่าใจดีมาก ท่านได้เดินดูทีพักของเด็กทุกที่เลย

การที่ผู้ว่ามาเยี่ยม ก็ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขในการทำงานมาก

แต่หน้าที่ของดิฉันก็คือ สอนลูกหลานให้เป็นเด็กดี ต่อสังคม

ฟังนะ, ศิษย์ของเราเอ่ย, และจงรับเอาถ้อยคำของเรา; และชีวิตของเจ้าจะยืนนานปี เราได้สอนเจ้าไปในทางแห่งพระปัญญา เราได้นำเจ้าไปในทางแห่งวามตรง เมื่อเจ้าไปไหน เก้าเท้าของเจ้าจะไม่ขัดข้อง และถ้าเจ้าวิ่งไป เจ้าจะไม่สะดุดล้มลง จงยึดคำสั่งสอนไว้ให้มั่น อย่าปล่อยเสียเลย จงรักษาไว้ให้ดี เพราะว่านั่นคือชีวิตของเจ้า อย่าย่างเข้าไปในทางของคนชั่วร้าย และอย่าเดินในทางของคนบาป จงหลีกเสีย อย่าเข้าใกล้มันเลย จงหันไปจากมัน และผ่านเลยไปเสียเถิด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 29, 2011 by in About the children.
%d bloggers like this: