สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ชีวิตนีเพื่อเด็กเด็ก

ชีวิตนี้ขอทำความดีเพื่อถวายนายหลวง

การดูแลเด็กของฉันทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเป็นการทำความดี ทำไปทุกวันนี่ก็เพราะเป็นหน้าที่ของแม่และขอทำหน้าที่แม่วันนี่ให้ดีที่สุดที่ลูกสมควนรักและนับถื่อ แม่มีหน้าที่ต้องดูแลลูกถ้ารักลูกก็ต้องสอนลูก แม่หวังอยากให้ลูกเป็นคนดีมีอานาคดทีเก้าไกล หน้าที่ของแม่ทุกวันนี่ก็คือเป็นแม่ที่ดีของลูกเพราะลูกทุกคนต้องการความรักความอบอู่นจากพ่อแม่
ทุกวันที่ดิฉันตั้งใจทำเพื่อเด็กที่ (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์) ดิฉันได้ผ่านชีวิตเด็กกำพร้ำดิฉันกำพร้ำพ่อเลยมีความรู้สึกและสัมผัสได้ ว่าเด็กเหล่านี่ขาดอะไรต้องการอะไร

พ่อของดิฉันเสียชีวิตเมื่อดิฉันอายุได้เพียงเก้าขวบดิฉันเห็นเพื่อนเรียกพ่อดิฉันก็อยากเรียกพ่อบ้างแต่ไม่มีพ่อที่จะให้เรียเวลาไม่สบายอยากให้ทั้งพ่อแม่มา อยู่เคียงข้างก็ไม่มีเพราะแม่ต้องทำงานเพื่อปากท้องของลูก ดิฉันเคยถามเด็กทุกคนว่าอยากเรียกพ่อเรียกแม่บ้าง่ไหมทุกคนจะตอบเสียงเดียวกันว่าอยากเรียกแม่เรียกพ่อเหมื่อนกันดิฉันได้บอกกับทุกคนว่าตอนดิฉันยังเป็นเด็กไม่มีพ่ออยากเรียกพ่อเหมื่อนคนอื่นแต่ไม่มีพ่อให้เรียกดิฉันก็ไดแต่ปลอบใจทุกคนว่าชีวิตเราเหมือนกัน ทุกคนจะเรียกดิฉันว่าแม่ ดิฉันก็อยากจะทำหน้าทีเทพ่อแมทุกคน่และอยากเติมเต็มให้กับพวกท่านไง

การดูแลเด็กจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่าอยากก็ยาก ถ้าเด็กได้รับความรักและการสันสอนเด็กทุกคนก็จะเป็นเด็กดี ถ้าเด็กเล็กก็จะลำบากอย่างนอนไม่เต็มอิ่ม เด็กโตก็จะหนักใจอย่าง ทีต้องดูแลหนักกว่าเด็กแรกเกิด เพราะเด็กโต เราจะต้องดูแลทั้งจิตใจนิสัยใจคอและกิริยามารยาท พฤติกรรมและการกระทำ กลัวเข้าจะเดินทางผิตพลาด สำหรับเด็กอ่อนเรากลัวแค่เข้าไม่สบาย แต่สำหรับเด็กโตเราต้องห่วงเข้าหลายด้าน

นายหลวงของเราทำเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองทำเพื่ออนาคตของประชาชนให้ดีข้นเป็นห่วงทุกสุขของประชาชนทุกคนนายหลวงอยากให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนายหลวงไม่ย้อนท้อ ดิฉันทำเพื่ออนาคตของเด็ก อยากให้เด็กโตขึ้นให้เป็นเด็กดีของสังคมจะหน่วยทำไมจะท้อทำไม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: