สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Visitor

เด็กของ Safe Haven Orphanage ทุกคนรู้สึกขอบคุณทุกฯคนที่สระเวลามาเยี้ยมและเอาขนมและเสื้อผ้ามามอบให้กับเราด้วย

ทำให้พวกเราทุกคนดีใจและมีความสุขมาก แม้เราจะอยู่หางไกลในเมือง แต่ยังมีพี่น้องจำนวนมากทียังรักแบะเป็นห่วงพวกเราอยู่

ขอให้พี่ฯทุกคนจงมีแต่ความสุขสมหวังในการงานทุกประการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: