สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Next Job

ดิฉันคิดว่างานของฉันไม่ใช้เพียงดูแลเด็กกำพร้่า เด็กด้อยโอกาคอย่างเดียว ดิฉันยังมีหน้าที่อีกอย่างคือ ช่วยเหลื่อ แม่ม้ายและ แม่บ้านที่ด้อยโอกาค เพราะดิฉันก็ได้ผ่านชีวิตแม่ม้าย ท้าเราไม่เข้มแข็งและไม้มีความอดทน เราจะลุกขึ้นไม่ได้ และลูกฯก็จะต้องพากันลำบากกับเราด้วย

ดิฉันรู้ว่างานที่ดูแลเด็กกำพร้าก็หนักมากพอสมควนแล้ว แต่ฉันก็อยากให้ผู้หญิงเหล่านี่มีงานทำมีรายได้เพื่อจะเลี้ยงดูลูกแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แม้งานจะหนักและลำบากยังไงดิฉันก็ต้องทำ และขอทำหน้าที่นี่ ในวันนี่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ท้าเราอยากเป็นแม่ที่ดี ครูที่ดี เราก็ต้องให้และเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นตัวหนังสื่อทีกีให้เข้า อ่าน นี่คือความสุขของผู้ให้จริง ฯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: