สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Mother’s day

Ruby เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่น้ารักมาก พี่น้องมุกคนก็รักเข้ามาก คุณครูให้เข้าเต้นรำในวันแม่ หลังจากเข้าเต้นรำเสร็จเข้ามาหาฉันแล้วติดดอกมะลิให้ฉันเสร็จแล้วเข้าบอกว่า แม่แม่ บิบีขอโท บิบีรักแม่มาก ทำให้จิดใจของฉันเท็บจะสะหลาย

รูบี้เป็นคนที่หน้ารักมาก พูดก็แก่งมาก เข้าก็เป็นเด็กที่ฉลาดมากด้วย

เราจะจัดวันแม่ทุกปี เด็กฯทุกคนก็จะมอบดอกมะลิ ให้แล้วเราก็จะกอดกันแสดงความรักให้กัน

แต่สำหรับบางคนที่ไม่มีแม่ ในเมื่อเขาเข้ามาหาฉันแล้วกอดฉันแล้วร้องให้อกมาฉันก็กล้านน้ำตาไม่ได้ก็ร้องให้ด้วยความสะเทือนใจมาก

ทำให้ฉันต้องพูดกับตัวเองเสมอว่า ต้องเป็นแม่ที่ดีให้กับเข้า อย่างที่เข้ามอบความรักและความหวังที่ตัวฉีน

ดิฉันขอทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดในวันนี่ ที่นี่ อยากเป็นตัวแทนที่เข้าขาดหายไป และสอนเข้าให้เป็นเด้กดี รุ้คุณ กตัญณู ขอทำหน้าที่นี่จนกว่าจะหมดลมหายใจ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: