สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Thank you all the donation

เรา Safe Haven Orphanage Children ต้องขอขอบคุณ นายห้าง น้องชมและ เพื่อน ที่มีน้ำใจ บรีจาค ถาด กินข้าว แก้วน้ำและช้อน มให้กับ Safe Haven  Orphanage.

เด็กฯทุกคนขอบคุณพี่ชมมากที่กลับมาทำอาหารอร่อยให้เด็กกิน ทำให้เด็กทุกคนอี่มและมีความสุขมากทำให้ผู้ทำก็มีความสุขด้อย

ความสุขอยู่ที่การให้ ถ้าเราให้ด้อยความเต็มใจเราก็จะมีความสุขแถมยังได้รับพระพรอีกด้อย

Advertisements

Information

This entry was posted on June 29, 2010 by in About the children.
%d bloggers like this: