สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Trip in side

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 พวกเรา Safe Haven Orphanage ได้ตื่นแค่เช้าเพื่อจะเดินทางไปบริจาคเสื่อผ้า อาหารแห้งและขนมเล็กน้อยไปให้กับเด็กฯและพี่น้องที่ด้วยโอกาสกว่าเรา เด็กที Safe Haven Orphanage บอกกับแม่ใหญ่ว่ามีพ่อแม่พีน้องได้มาบริจาคเสื่อผ้ามีทั้งใหม่และเสื่อผ้ามือสองที่เราใส่กันไม้หมดก็เลยบอกให้แม่ใหญ่ไปบริจาคให้กับเด็กฯและพี่น้องที่ด้อยกว่าเราไม้มีเสื่อผ้าเพียงพอที่เด็กฯ ได้จัดเพ็กเสื้อผ้า มีทั้งใหม่และมือสอง และแม่ใหญ่ก็ได้เย็บด้วยตัวเองบ้างทีได้ผ้าจาก บริษัท เย่ห์ พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด มาบ บริจาคให้  เราได้จัดเตรียมเสื่อผ้าทั้งหมดได้ ใส่ กล่องบ้างใส่กระสอบบ้างแล้วลงเรือข้ามแม่น้ำไป แล้วก็ต้องเอาของใส่รถอีกที เมื่อเราใส่ของในรถทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ออกเดินทางไป ตลอดทางเต็มไปด้วยฝูงละออง เด็ด ก็ร้อนมาก เงือกก็ออกทำให้คันทั้งตัว คนทีนั่งหลังรถก็คูไม้ได้เลย คนนั่งหน้ารถคิดว่าจะดีสักหน่อยแต่ไม้ต่างกับคนนั่งหลังสักเท่าไร่หรอก เราเห็นทุกคนที่ได้รับเสื่อผ้าเข้าดีใจและมีความสุขมาก นี่เป็นครั้งแรกที่เข้าได้รับการบริจาค จาก Safe haven Orphanage.

ในการไปบริจาคของครั้งนี่ดิฉันได้เห็นเด็กฯหลายคนทีไม่สบายและมีสุขภาพไม่เข็งแรงเพราะเด็กฯเหล่านี่ทานอาหารไม้มีโปรตีน ไม้มีวีตามินและไม้มีความสะอาดเพียงพอก็เด็กฯเลยเป็นโรคขาดอาหาร  โรคหูนำนวดโรคพิวหนัง โรคท้องเสีย ยังมีโรคอีกหลายย่างที่เรายังไม่รู้

ชีวิตเราคิดว่าเรายากจนและด้อยโอกาสแต่เราเห็นว่าคนที่ยากจนกว่าเราและด้อยกว่าเราที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะมาก ถ้าพีน้องคนในที่ ยากช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ให้ติดต่อมาที

Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงเพื่อเด็กกำพร้า) ชีวิตเราคิดว่าเรายากจนและด้อยโอกาสแต่เราเห็นว่าคนที่ยากจนกว่าเราและด้อยกว่าเราที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะมาก

Web site https://anarakit.wordpress.com

Email: crownm2002@yahoo.com

Tell: 0872060360

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 10, 2010 by in About the children.
%d bloggers like this: