สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอขอบคุณ บริษัท เย่ห์ พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด

เด็กของ Safe haven orphanage รู้สึกปรับปลื้มยินดีและขอขอบคุณ บริษัท เย่ห์ พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด ได้มาบริจาคเสื้อผ้าเป็นร้อยฯกล่องและผ้าที่ยังไม่ได้เย็บอีกกว่าร้อยฯม้วน เมื้อวันที่ 15 January 2010. เป็นครั้งแรกทีเห็นรถหกล้อของบริษัทส่งของมาบริจาดให้กับเด็ก Safe Haven Orphanage ในครั้งนี่ แล้วได้เห็น ลูกฯทุกคนจากบริษัทมีเมตตาและยิ้มแย้มแจ่มใส่และ มีจิดใจที่งดจามทุกคน แม่ก็อยากขออวยพรให้ลูกฯทุกคนมีแต่ความสุขความก้าวหน้าในการงาน และมีสุขภาพร่างกายทีแข่งแรงตบอดการ

every where with Mizuno

Advertisements

Information

This entry was posted on January 29, 2010 by in About the children.
%d bloggers like this: